GROWERSHOUSE - VILKÅR FOR SERVICE

Våre vilkår

Vi streber etter å være en av de mest pålitelige og høykvalitets nettbaserte hydroponikkforhandlerne på markedet. Vi ber om at brukere av nettstedet overholder vilkårene for tjenester som er beskrevet nedenfor.

OVERSIKT

På hele nettstedet til GrowersHouse (www.growershouse.co.uk), begrepene «vi», «oss» og «vår» refererer til GrowersHouse. 

Vi ønsker alle kunder velkommen under forutsetningen om at de overholder alle tjenestevilkår og er minst myndig på sitt lovlige bosted. Ved å besøke nettstedet vårt og/eller foreta et kjøp, godtar du (a) at du vil overholde disse vilkårene og (b) bekrefter at du er kvalifisert til å bruke og/eller kjøpe fra GrowersHouse-siden. 

Vennligst konsulter også Personvernserklæring for informasjon om måtene vi bruker informasjonen din på. 


Eventuelle endringer vi gjør på nettstedet vil også være underlagt disse vilkårene for bruk. Vi vil alltid publisere den nyeste versjonen av vilkårene: denne versjonen er i kraft fra 14. februar 2022. Som med personvernreglene vil vi vanligvis ikke varsle enkeltpersoner om endringer, så vi anbefaler at du sjekker med jevne mellomrom for å sikre at du er fortsatt fornøyd med kundeopplevelsen din. 


Begrepene vi bruker på hele GrowersHouse-siden er definert som følger:


1. DEFINISJONER

 1. "Selger" betyr GrowersHouse på domenet www.growershouse.co.uk
 2.  "Kjøper" betyr den enkelte person som besøker eller kjøper varer fra selgeren. Hvis en virksomhet eller et selskap kjøper varer fra selgeren, skal kjøperen ikke anses som en kjøper som definert i disse tjenestevilkårene. 
 3. "Forbruker" faller under beskrivelse gitt i Consumer Rights Act 2015.
 4. "Varer" henvise til artikkelen(e) som kjøperen kjøper fra selgeren.
 5. "Listepris" beskriver prisene på varene. Listeprisen kan endres etter avgjørelse fra selger.
 6. "Vilkår for bruk" (noen ganger kjent som "Vilkår og betingelser" or "Vilkår") refererer til betingelsene som er skissert på denne siden og/eller på annen måte spesifisert av selgeren. 


2. BRUKERVILKÅR

 1. Ved å besøke og/eller kjøpe fra GrowersHouse forstår brukerne vilkårene for bruk og personvernerklæringen og godtar å overholde dem til enhver tid. Det skal ikke være noen variasjoner med mindre det er bekreftet skriftlig av selgeren. 
 2. Ved å besøke og/eller kjøpe fra GrowersHouse, godtar brukerne informasjonskapslene som brukes med mindre annet er spesifisert og avtalt mellom selger og bruker. Mer informasjon om disse informasjonskapslene og hvordan du deaktiverer dem finner du i vår Personvernserklæring
 3. Du kan ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål eller i strid med lover i din jurisdiksjon.
 4. Du (Kjøperen) må være myndig i din jurisdiksjon.
 5. Det er kjøperens ansvar å sørge for at alle varer er lovlige å sende til destinasjonslandet. 
 6. Selgeren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader, avvisninger, returer, forsinkelser eller ødeleggelser av varer av tollmyndighetene i destinasjonslandet. 
 7. Disse vilkårene for bruk påvirker ikke kjøperens lovfestede rettigheter. 
 8. I intet tilfelle skal GrowersHouse eller noen direktører, ansatte, tilknyttede selskaper, praktikanter, leverandører, offiserer, agenter, entreprenører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, økonomiske eller følgeskader, tap, krav, eller skade av noe slag som oppstår fra din bruk av tjenesten, kjøp eller bruk av innhold, informasjon eller produkter hentet fra GrowersHouse. 
 9. Du samtykker i å skadesløs, forsvare og holde GrowersHouse og eventuelle foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ansatte, offiserer, entreprenører, lisensgivere, agenter, tjenesteleverandører, praktikanter, leverandører og nærstående parter skadesløse fra eventuelle krav eller krav som oppstår fra ditt brudd på disse tjenestevilkårene eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart. 
 10. Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler der vi tilbyr tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Storbritannia. 

3. FORBUDTE BRUKER

 1. I tillegg til alle vilkår og tjenester, har du forbud mot å bruke nettstedet eller dets innhold:
 1. For ethvert ulovlig formål;
 2. Å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger;
 3. Å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige lover, forskrifter, lover eller retningslinjer;
 4. Å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres rettigheter;
 5. Å trakassere, misbruke, skade eller skremme mot oss eller andre;
 6. Å diskriminere oss eller andre basert på, men ikke begrenset til: kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, religion, alder, nasjonalitet eller funksjonshemming;
 7. For å laste opp eller overføre virus av skadelig innhold;
 8. For å forstyrre eller kompromittere sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller andre nettsteder;
 9. Å spamme, phishe, lure eller forsøke å be om informasjon eller penger på uautoriserte og/eller uredelige måter;
 10. For å samle inn eller spore andres personopplysninger.

4. SELGERVILKÅR

 1. Selgeren kan nekte å selge varer til kjøperen uansett årsak. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, tilfeller der:
 1. Varene er utsolgt eller ikke lenger tilgjengelig;
 2. Kjøperen har ikke oppgitt en adekvat betalingsmåte;
 3. Selgeren har grunn til å tro at kjøperen betaler for varer ved bruk av upassende midler (dvs. mistanke om svindel);
 4. Feil i prissetting eller beskrivelse av de annonserte varene.
 1. Selger har rett til å nekte salg og/eller iverksette ytterligere nødvendige tiltak dersom de mener at betalingsmåten oppgitt av kjøperen er uredelig eller ikke tilhører kjøperen. Denne handlingen er ment å bekrefte om kjøperen har rett til å kjøpe varer ved å bruke denne betalingsmåten. Selgeren forbeholder seg retten til å holde tilbake varer til de er sikre på at betalingsmåten er akseptabel. Dette kan kreve at kjøperen fremlegger tilstrekkelig bevis på identifikasjon, for eksempel bekreftelse av relevante sikkerhetsspørsmål og/eller fremviser relevant og nøyaktig bildeidentifikasjon. 
 2. Selger har rett til å nekte salg og/eller iverksette ytterligere nødvendige tiltak dersom de mener at betalingsmåten oppgitt av kjøperen er uredelig eller ikke tilhører kjøperen. Denne handlingen er ment å bekrefte om kjøperen har rett til å kjøpe varer ved å bruke denne betalingsmåten. Selgeren forbeholder seg retten til å holde tilbake varer til de er sikre på at betalingsmåten er akseptabel. Dette kan kreve at kjøperen fremlegger tilstrekkelig bevis på identifikasjon, for eksempel bekreftelse av relevante sikkerhetsspørsmål og/eller fremviser relevant og nøyaktig bildeidentifikasjon. 
 3. Selger forbeholder seg retten til å begrense antall varer som kjøperen ber om. 
 4. Hvis selgeren nekter salg til kjøperen, skal de refundere alle innsamlede beløp, inkludert eventuelle leveringskostnader. Selger er imidlertid ikke ansvarlig for eventuelle tap eller kostnader kjøperen pådrar seg som følge av å nekte å selge varene. 

5. PRIS OG BETALING

 1. Kjøperen må oppgi relevant og aktuell personlig informasjon ved kjøp, inkludert men ikke begrenset til navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle leveringsproblemer som oppstår som følge av at kjøper ikke har gitt denne informasjonen og/eller holde den oppdatert. 
 2. Kjøper må oppgi en relevant og gjeldende betalingsmåte ved kjøpet. Betalingsmåten må tilhøre kjøperen. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår som følge av utilstrekkelig, unøyaktig, ufullstendig eller utdatert informasjon fra kjøperen. 
 3. Kjøperen må foreta full betaling med en passende metode før varene sendes.
 4. Der kjøperen bruker en internasjonal bankkonto til å betale for varer, er kjøperen ansvarlig for eventuelle gebyrer som pålegges av banken. 
 5. Prisen på varene er den som er annonsert og/eller avtalt på kjøpstidspunktet. Prisen inkluderer mva og inkluderer ikke fraktkostnader eller toll. 
 6. Selger forbeholder seg retten til å endre prisene når som helst. Dersom prisen på varer endres mellom en kjøpers bestilling og forsendelse, vil selgeren kontakte kjøperen og informere dem om slike endringer. Kjøperen har da valget mellom å fortsette med transaksjonen eller nekte den. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller kostnader som påløper ved dette. 
 7. Selgeren forbeholder seg retten til å avslutte varer når som helst. Skulle dette skje etter avtale om kjøp mellom en kjøper og selger, vil selgeren kontakte kjøperen for å informere dem og refundere (a) kostnadene for varene og (b) leveringsgebyret betalt av kjøperen. 
 8. Dersom prisen på Varene endres etter forsendelse til en Kjøper, er Kjøper IKKE ansvarlig for betaling av eventuelle økninger, ELLER er de ansvarlige for eventuelle vederlag dersom prisen går ned.
 9. Spesialtilbud, salg og kampanjer er avhengig av tilgjengelighet og gjelder kun i perioden(e) som annonseres.

6. LEVERANSE

 1. Levering av varer vil kun skje etter at et kjøp er avtalt mellom Kjøper og Selger og Kjøper har betalt i sin helhet ved bruk av passende betalingsmåte. 
 2. Levering av varer vil kun skje etter at en legitim leveringsadresse er oppgitt og selger bekrefter at det er mulig å levere varer til denne destinasjonen. 
 3. Alle varer vil bli levert innen 28 dager etter kjøp der det er mulig. 
 4. Kjøper er ansvarlig for å motta varene. Hvis de går glipp av en levering, er de ansvarlige for å ta de nødvendige handlingene valgt av kureren for å hente varene. I de fleste tilfeller vil budet gjøre ett eller to ytterligere leveringsforsøk og/eller forsøke å kontakte kjøperen. Etter dette vil varene bli returnert til selgeren. Hvis kjøperen ønsker å motta varene på dette tidspunktet, må de betale et ytterligere leveringsgebyr før omlevering. Kjøperen kan også velge å kansellere bestillingen og motta refusjon til prisen for varene (eksklusive leveringskostnader). 
 5. Tittel og risiko (dvs. eierskap og ansvar) vil overføres til kjøperen ved levering av varene. Selger er ikke ansvarlig for tap, tyveri, skade eller kostnader som påløper etter levering. Dette kan inkludere: kjøperens manglende evne til å hente varer; tap eller tyveri av varene etter levering; eller manglende fremvisning av nødvendig identifikasjon hvis kureren ber om det. GrowersHouse anbefaler at kjøper mottar leveringen personlig der det er mulig. 
 6. Store og/eller flere varer kan ankomme med pall. Selger vil gjøre rimelige anstrengelser for å informere Kjøper om dette før levering. 
 7. Selgeren skal bestrebe seg på å levere varer på den avtalte eller beregnede datoen der det er mulig. De er imidlertid ikke ansvarlige for eventuelle kostnader eller tap påført av kjøperen eller en tredjepart som følge av sen/mislykket levering. 
 8. I tilfelle selgeren unnlater å (eller vil unnlate å) levere varene i løpet av de 28 dagene som er spesifisert i punkt 5.III, vil selgeren informere kjøperen. Kjøperen vil da ha valget mellom å (a) kansellere bestillingen og motta full refusjon eller (b) avtale en senere leveringsdato med selgeren.
 9. I det sjeldne tilfellet at leveringskostnaden er forskjellig fra den som er avtalt ved kjøpet, vil Selger kontakte Kjøper og informere dem om dette. Kjøperen vil være ansvarlig for eventuelle ekstra leveringskostnader. Vær oppmerksom på dette, spesielt hvis varene dine blir levert utenfor fastlandet i Storbritannia. 
 10. Dersom Varene ankommer synlig skadet eller en del av bestillingen mangler, må mottakeren av Varene signere for leveringen med tilleggsmerknaden: "mottatt skadet". Hvis mottakeren (personen som aksepterer og signerer for varene ved levering) unnlater å merke seg at varene har blitt "mottatt skadet", vil selgeren ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller kostnader knyttet til utilfredsstillende ankomst av varene. 

7. VÅRE PRODUKTER

 1. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at vi gir tydelig informasjon og spesifikasjoner om produktene våre. Vi kan ikke garantere at fargene som vises på dataskjermen eller visningsenheten vil være nøyaktige.
 2. Noen ganger kan vi publisere informasjon som inneholder unøyaktigheter, typografiske feil, utelatelser. Informasjon kan også bli utdatert. Vi er ikke forpliktet til å korrigere, oppdatere eller avklare disse unøyaktighetene, med mindre det er påkrevd ved lov. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å rette eventuelle feil og oppdatere informasjon etter behov. 
 3. Eventuelle uklarheter i tolkningen av informasjon eller vilkår for bruk skal ikke tolkes mot den utarbeidende parten. 

8. TREDJEPARTER

 1. Noen ganger kan vi gi lenker til tredjeparts nettsteder, produkter, tjenester eller informasjon. Vi gjør vårt beste for å bruke kilder som er nøyaktige og informative; Imidlertid er eventuelle lenker eller omtaler på ingen måte en godkjenning av tredjepartene eller informasjonen som er gitt. Vi er ikke ansvarlige for noen av nettstedene, produktene, tjenestene eller informasjonen eller eventuelle tap, kostnader, skader eller feilinformasjon som oppstår som et resultat. Vennligst gå nøye gjennom tredjepartene før du deltar i noen transaksjoner eller følger råd. Klager, spørsmål og krav knyttet til tredjepart(er) bør rettes til den(e) aktuelle tredjepart(ene).